Οι πιστοποιήσεις της Plaza

ISO 9001:2015 - ISO 22000:2005

Πιστοποιήσεις

Η εταιρία Plaza έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων σχετικά με τη διαχείριση ποιότητας EN ISO 9001:2015 και την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων EN ISO 22000/2005 (HACCP).

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ούτως ώστε να συμβαδίζουμε με τις επιταγές της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και να διατηρούμε ακέραια την ποιότητα των προϊόντων μας.

Πιστοποιήσεις

Η εταιρία Plaza έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων σχετικά με τη διαχείριση ποιότητας EN ISO 9001:2008 και την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων EN ISO 22000/2005 (HACCP).

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ούτως ώστε να συμβαδίζουμε με τις επιταγές της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και να διατηρούμε ακέραια την ποιότητα των προϊόντων μας.