Εγκαταστάσεις

Ο σχεδιασμός τους έχει γίνει βάσει των αρχών υγειονομικού ενδιαφέροντος και όλων των περιβαλλοντικών προδιαγραφών.

Εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις παραγωγής και τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας βρίσκονται στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Βεροίας. Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας εξασφαλίζεται δια μέσου της Περιφερειακής Οδού Βέροιας – Ναούσης. Ο σχεδιασμός τους έχει γίνει βάσει των αρχών υγειονομικού ενδιαφέροντος και όλων των περιβαλλοντικών προδιαγραφών.

Το υποκατάστημα της εταιρίας βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Δράκοντος 74 (έναντι των ΚΤΕΛ Κηφισού).

Εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις παραγωγής και τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας βρίσκονται στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Βεροίας. Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας εξασφαλίζεται δια μέσου της Περιφερειακής Οδού Βέροιας – Ναούσης. Ο σχεδιασμός τους έχει γίνει βάσει των αρχών υγειονομικού ενδιαφέροντος και όλων των περιβαλλοντικών προδιαγραφών.

Τα υποκαταστήματα της εταιρίας βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Δράκοντος 74 (έναντι των ΚΤΕΛ Κηφισού) και στο Ηράκλειο της Κρήτης, επί της οδού Χρυσοστόμου 70.