Ανθρώπινο Δυναμικό Εγκαταστάσεις

...

Ανθρώπινο Δυναμικό

Στη συνεχή ανάπτυξη της Plaza συμβάλλει η συνδυασμένη εμπειρία των στελεχών της, τα οποία διακρίνονται για τον επαγγελματισμό τους και τον απόλυτο σεβασμό στις ανάγκες του πελάτη αφενός και την επιστημονική τους επάρκεια και τεχνογνωσία αφετέρου.

Η επιλογή του ανθρώπινου δυναμικού που στελεχώνει την εταιρία γίνεται με γνώμονα τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία μας. Έτσι αναζητούμε άτομα που προωθούν τόσο την ενδοεταιρική συνεργασία, όσο και τη συνεργασία με τους πελάτες μας. Άτομα που δεν εφησυχάζουν ποτέ, αλλά καταρτίζονται διαρκώς και ανανεώνουν τις γνώσεις τους. Που είναι αντικειμενικοί και διατηρούν την επαγγελματική τους ακεραιότητα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις παραγωγής και τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας βρίσκονται στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Βεροίας. Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας εξασφαλίζεται δια μέσου της Περιφερειακής Οδού Βέροιας – Ναούσης. Ο σχεδιασμός τους έχει γίνει βάσει των αρχών υγειονομικού ενδιαφέροντος και όλων των περιβαλλοντικών προδιαγραφών.

Το υποκατάστημα της εταιρίας βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Δράκοντος 74 (έναντι των ΚΤΕΛ Κηφισού).