Υποδομές


Οι εγκαταστάσεις παραγωγής και τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας βρίσκονται στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Βεροίας. Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας εξασφαλίζεται δια μέσου της Περιφερειακής Οδού Βέροιας - Ναούσης. Ο σχεδιασμός τους έχει γίνει βάσει των αρχών υγειονομικού ενδιαφέροντος και όλων των περιβαλλοντικών προδιαγραφών.
Το υποκατάστημα της εταιρίας βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Δράκοντος 74 (έναντι των ΚΤΕΛ Κηφισού).

plaza1 plaza1 plaza1