Πιστοποιήσεις


Η εταιρία Plaza έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων σχετικά με τη διαχείριση ποιότητας EN ISO 9001:2008 και την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων EN ISO 22000/2005 (HACCP).
Με υψηλό αίσθημα ευθύνης καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ούτως ώστε να συμβαδίζουμε με τις επιταγές της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και να διατηρούμε ακέραια την ποιότητα των προϊόντων μας.Δείτε τα πιστοποιητικά εδώ EN ISO 9001:2008 (.pdf) και ISO 22000/2005 (.pdf)